Monica Babuc a discutat cu rectorii despre rezultatele admiterii în universități

Adăugat pe: 4 septembrie 2018

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Monica Babuc a participat ieri, 3 septembrie, la o ședință cu rectorii universităților, la care s-a discutat despre rezultatele admiterii în ciclul I – studii superioare de licență și ciclul II, master pentru anul universitar 2018-2019 și condițiile de trai în căminele în care sunt cazați studenții.

În alocuțiunea sa, ministrul Monica Babuc le-a mulțumit rectorilor pentru prezență, dar mai ales pentru modul în care au gestionat procesul de admitere în universități, care a decurs fără incidente și a fost cât se poate de transparent. Totodată, oficialul le-a adus la cunoștință că înainte de ședință a efectuat vizite inopinate la mai multe cămine studențești, pentru a se documenta în privința condițiilor de trai. „Vă felicit cu ocazia începutului noului an academic și vă doresc să aveți parte de performanțe și realizări frumoase. Dar să știți că mai este mult de muncit la capitolul management instituțional și gestionarea corectă a resurselor financiare, iar condițiile precare din unele cămine studențești confirmă acest lucru. Vă rog să vă sesizați și să întreprindeți toate măsurile necesare pentru redresarea situației”, a declarat oficialul.

În cadrul ședinței au fost prezentate rezultatele admiterii la studiile superioare de licență și master. Astfel, la ciclul I, licență – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 4509 de studenți (92% din plan), vacante rămânând 397 locuri bugetare (în comparaţie cu 700 locuri în sesiunea 2017); la ciclul I, licență – la locurile cu taxă au fost înmatriculați 7733 de studenți (cca 57% din planurile instituțiilor); la ciclul II, master – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 2871 de masteranzi (99% din plan), vacante rămânând doar 5 locuri bugetare (80% în sesiunea 2017); la ciclul II, master – la locurile cu taxă au fost înmatriculați 2038 de masteranzi (cca 46% din planurile instituțiilor). Totodată, la cota-parte pentru absolvenții raioanelor de est au fost înmatriculate 159 de persoane, ceea ce constituie 58% din locurile planificate de Guvern, iar la cota de 15% au fost înmatriculate 312 de persoane, ceea ce reprezintă 43% din locurile bugetare oferite categoriilor socialmente vulnerabile.

Menționăm că în sesiunea de admitere 2018 înmatricularea la ciclul I – studii superioare de Licență s-a organizat la 169 de specialități, oferta fiind de 4906 locuri bugetare, iar la Master – 2876 de locuri finanțate din bugetul de stat, în 17 instituții de învățământ de stat și 9 instituții private.

La solicitarea USM şi UTM la domeniul TIC au fost transferate locuri bugetare de alte specialităţi. Astfel, în acest an au fost înmatriculate la domeniul TIC peste 580 persoane cu finanţare bugetară (în plan erau doar 450 de locuri bugetare).

Constatăm că și în sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate specialități au rămas a fi următoarele: Drept – 18 cereri/ 1 loc; Finanțe – 15 cereri/ 1 loc; Contabilitate – 12 cereri/ 1 loc; Tehnologii informaționale şi comunicaționale – 6 cereri/ 1 loc; Arhitectură – 4 cereri/1 loc; Tehnologia și managementul alimentației publice – 3 cereri/1 loc, etc.

Totodată, precizăm că ministrul Monica Babuc a întreprins ieri mai multe vizite inopinate la Căminele nr. 4 și nr. 12 ale Universității de Stat din Moldova, unde sunt cazați studenți de la Facultățile de Jurnalism, Științe Economice, Drept, Istorie și Filosofie, și la Căminul nr. 6 al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă”, unde locuiesc studenți de la Facultățile de Științe ale Educației și Informatică și Istorie și Geografie.