Specialişti din R. Moldova au vizitat proiecte regionale din România

Adăugat pe: 14 iunie 2019

Reprezentanți ai autorităților publice locale, Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) din R. Moldova și ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  au participat recent la o vizită de studiu în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia din România, unde au acumulat practici și cunoștințe în domeniul achizițiilor publice și al managementului contractelor, cu privire la implementarea proiectelor de infrastructură ale Uniunii Europene, transmite MOLDPRES. 

Membrii delegaţiei au participat la ședințe, întruniri și vizite la proiectele implementate din sectoarele ce ţin de aprovizionarea cu apă și canalizare și eficiență energetică. 

Specialiştii din Republica Moldova au participat la o ședință introductivă la sediul ADR Sud Muntenia din municipiul Călărași, unde au fost prezentate aspecte generale ale programelor cu finanțarea UE şi aspectele legate de procesul de achiziții publice. De asemenea, au efectuat o vizită de lucru la operatorul de apă ECOAQUA şi au avut o ședință de lucru la Biroul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria.

Programul vizitei a inclus o deplasare  în municipiul Giurgiu, unde participanților le-au fost prezentate proiectele cu finanțare europeană, implementate de către Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Giurgiu. Ulterior, au fost vizitate și discutate proiectele cu finanțare europeană implementate de ADR București - Ilfov, după care delegația din Republica Moldova s-a deplasat în județul Prahova, unde a efectuat vizite la proiectele de eficiență energetică și la „Hidro-Prahova" - stația de tratare a apelor uzate de la Mizil. 

Totodată, membrii delegaţiei din Republica Moldova au avut posibilitate pe parcursul acestei vizite de studiu să stabilească relații cu instituțiile relevante și experții în domeniul alimentării cu apă şi de eficienţă energetică din România, care sunt implicate în implementarea proiectelor finanțate de UE și procesul de achiziții publice.

Potrivit Irinei Morari, specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor, ADR Centru, aceasta „a fost o vizită de studiu care ne-a oferit tuturor participanților posibilitatea de a cunoaște noi practici și abordări în domeniul achizițiilor publice, precum și în implementarea proiectelor cu finanțare din sursele UE. Numărul mare al proiectelor implementate de agențiile și autoritățile locale din România, precum și valoarea acestora, reprezintă cel mai potrivit exemplu pentru a fi preluat de noi. Beneficiarii proiectelor au oferit detalii importante la capitolul riscuri, provocări  și soluții în cadrul proiectelor. Deși cadrul legislativ și programele de finanțare diferă în prezent, proiectele  evaluate în cursul vizitei ne-au motivat să sporim calitatea și rezultatele proiectelor implementate la noi în țară".

Vizita a fost organizată cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova".