Taxa pentru perfectarea moștenirii la sate va scădea semnificativ, din această lună

Adăugat pe: 3 septembrie 2018

Vești bune toamna are! Taxa de eliberare a certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate și comune, cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și terenurilor pe care nu sunt amplasate construcții, a fost ajustată la o cota unică de 150 de lei pentru fiecare bun imobil. 

Până acum, la eliberarea certificatului de moştenitor se stabilea plata exprimată în procente din valoarea moştenirii, pentru toate bunurile imobile, indiferent de locul amplasării acestora.

Plata unică de 150 lei nu se referă la terenurile din intravilanul sau extravilanul localităților, libere de construcții, inclusiv cele cu destinație agricolă.

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial.